ProjectenProject C.O.R.A.S.O.N.


Het project C.O.R.A.S.O.N. is een naschoolse opvang in de wijk San Sebastian in Cusco. Veel kinderen die dichtbij het project C.O.R.A.S.O.N. wonen hebben hulp nodig buiten de thuissituatie. Het project is gestart in de middagen in maart 2008. Via het project worden zo de kinderen, jongeren en ouders bereikt.
C.O.R.A.S.O.N. biedt educatieve ondersteuning aan de kinderen en jongeren door middel van verschillende leerprogramma’s.

Daarnaast wordt sport beoefend, Engelse les gegeven en er wordt geholpen met het maken van huiswerk.

Jenny Brown en Carrie Kleinschmidt die de dagelijkse leiding hebben, zijn 2 ervaren leraressen. Zij helpen de oprichters en coördineren het project en het vrijwilligerswerkprogramma.

De leeftijd van de kinderen die het project bezoeken is tussen de 4 en 17 jaar.

 

Het vrijwilligerswerk:


Helpen bij en/of het organiseren van:

·       Dagelijkse geplande activiteiten zoals: Engels, muziek, theater, knutselen, handenarbeid etc

·       Huiswerkbegeleiding

·       Recreatieve activiteiten

·       Actieve recreatieve activiteiten voor de jongens, meisjes en jongeren van het programma

·       Bijscholing


De coördinatrice van het project Carrie helpt de vrijwilligers en coördineert het vrijwilligerswerk op het project. De werktijden zijn in de middag van 15.30 tot 18.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 2 weken. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.

 

 

Project CORAZON DE LOS APUS


Het project Corazon de los Apus is een naschoolse opvang in de wijk San Jeronimo. Corazon de los Apus is een organisatie zonder winstoogmerk en helpt kinderen in extreme armoede situatie’s en beschadigde families sinds 2010 in één van de meest arme wijken in Cusco. De leeftijd van de kinderen die het project bezoeken ligt tussen de 3 en 15 jaar.


Het vrijwilligerswerk:


Helpen bij en/of het organiseren van:

·       Bijscholing; voornamelijk op het gebied van wiskunde, begrijpend lezen, wetenschappen etc.

·       Dagelijkse geplande activiteiten zoals: Engels, muziek, handenarbeid etc

·       Huiswerkbegeleiding

·       Recreactieve activiteiten en sport

·       Actieve recreatieve activiteiten voor de jongens, meisjes en jongeren van het programma.


De directeur van het project is Coco en hij coördineert elke dag de activiteiten met de vrijwilligers. De werktijden zijn in de middag van 14.45 tot 18.30 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 1 week. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.
Project JESUS MI LUZ


Jesus mi luz is een opvangtehuis bestuurd door de regering, die onderdak biedt aan kinderen die het slachtoffer zijn van verschillende typen van misbruik en geweld. Het tehuis zorgt voor de veiligheid, onderwijs en sociaal en emotioneel ontwikkeling van de kinderen. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 5 en 15 jaar.


Het vrijwilligerswerk:


Helpen bij en/of organiseren van:

·       Bijscholing; voornamelijk op het gebied van wiskunde, begrijpend lezen, wetenschappen etc.

·       Dagelijkse geplande activiteiten zoals: Engels, muziek, handenarbeid etc

·       Huiswerkbegeleiding

·       Recreactieve activiteiten en sport

·       Actieve recreatieve activiteiten voor de jongens, meisjes en jongeren van het programma

·       De vrijwilliger moet een plan maken en komen met een voorstel voor het organiseren van een workshop of activiteit die ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen

·       Hulp in psychologie, sociaal werk, onderwijs, verpleegkunde, voeding etc.


De coördinatrice en de onderwijzers coördineren de activiteiten van de vrijwilligers. De werktijden zijn in de ochtend van 8.30 tot 12.00 uur en in de middag van 14.30 tot 17.30 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 2 maanden. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal gemiddeld zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.Project CEDNA


In het jaar 2002 is CEDNA opgericht door de Nederlandse Cora Staats en de jonge Peruaanse econoom Alberto Carpio met het doel om een reële maatschappij te creëren waarbij men zich richt op onderstaande doelgroepen:


1.       Ondervoede kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar

De eerste en meest kwetsbare van de doelgroepen is die van de ondervoede kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar, die leven in zeer moeilijke omstandigheden.


2.       Kansarme jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar

De tweede groep omvat jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Het grootste gedeelte van deze jongeren woont niet bij hun ouders (of door eigen keuze of omdat ze verlaten zijn) en de meerderheid van deze groep heeft geen opvoeding gekend en/of een opleiding afgemaakt. Het economisch vooruitzicht is slecht, omdat men geen inkomsten heeft.


3.       Moeders

De derde groep wordt gevormd door moeders die deelnemen aan het gezondheids- en/of opleidingsproject. Dit zijn veelal moeders die geen opleiding en educatie genoten hebben en geen inkomsten hebben. Velen  van hen zijn alleenstaande moeders.


Het vrijwilligerswerk:


Er zijn twee projecten waar men vrijwilligerswerk kan doen;

·       Gezondheidsproject Miski Wawa

Verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, biologen, landbouwkundige ingenieurs, etc

·       Opleidingsproject Yachay

Vrijwilligerswerk op het gebied van voeding, marketing, economie, psychologie, gezondheid en hygiene, landbouw, administratie, communicatie, onderwijzen van Engels en het organiseren van workshops op het gebied koken, bakken,  huishouden etc.

Vereisten voor het doen van dit vrijwilligerswerk zijn dat je studeert of een diploma hebt in de volgende opleidingen:

-        Verpleegkundige

-        Medicijnen

-        Psychologie

-        Voeding

-        Verloskundige

-        Ingenieurs op het gebied van dierkunde gespecialiseerd in kleine dieren (bijvoorbeeld op het gebied van cavia’s)

-        Landbouwkundige ingenieurs (biologische tuinen)

-        Economie


De leraren of specialisten van CEDNA ondersteunen de vrijwilliger volgens het werkprogramma van de instelling. De werktijden zijn afhankelijk van het werk dat je gaat doen en worden met de vrijwilliger afgesproken. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 1 maand, maar men geeft de voorkeur aan een periode van 2 maanden of langer. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal gemiddeld/gevorderd zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.

Het is ook mogelijk om dit vrijwilligerswerk als stage te doen. Hiervoor moet je een werkopdracht presenteren.

 

 Project I.E.MARISCAL GAMARRA 51017


De onderwijsinstelling Mariscal Gamarra is een openbare instelling op basisonderwijs niveau. De leeftijd van de kinderen is van 6 tot 12 jaar en de kinderen komen voornamelijk uit wijken in en rond Cusco met beperkte financiële middelen. De onderwijsinstelling bestaat uit 6 klassen en elke klas heeft 2 of 3 onderafdelingen. Het leerlingenaantal bestaat uit 30 tot 35 kinderen per klas en er zijn in totaal 25 leraren die op de school werken.


Het vrijwilligerswerk:


-        Extra aandacht geven op het gebied van wiskunde, communicatie, wetenschappen etc.

-        Engelse les geven

-        Workshops geven op het gebied van kunst, theater, muziek, knutselen etc.

-        Sporten/gymles geven


De onderwijzers van de school ondersteunen de vrijwilliger, volgens de werkwijze van de onderwijsinstelling. De werktijden zijn van 8.20 tot 13.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 1 maand.  Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis/gemiddeld zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.


 

Project COLIBRI

Het project Colibrí is een programma bestuurd door de Nationale Politie van Peru en bevindt zich in het centrum van Cusco. Men houdt zich bezig met minderjarigen die moreel en materieel verwaarloosd zijn en kinderen van alleenstaande moeders die op en rondom het centrale plein van de stad Cusco werken. Er wordt psychologische hulp geboden, de kinderen krijgen te eten (ontbijt en middagmaaltijd), er wordt bijscholing (lezen en huiswerk) gegeven, er wordt naar de gezondheid van de kinderen gekeken en er is tijd voor ontspanning.

De kinderen die naar het project komen zijn tussen de 3 en 15 jaar.


 

Het vrijwilligerswerk:

Helpen bij en/of organiseren van:

De directeur van het project is de onderofficier Reynaldo Canal en hij coödineert dagelijks de werkzaamheden met de vrijwilligers. De werktijden zijn van 12.00 tot 18.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 2 weken. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.

 


Project MADRE TERESA DE CALCUTA

Het opvangtehuis “Madre Teresa de Calcuta” is een tehuis voor kinderen en volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking. Er zijn ongeveer 20 kinderen en 50 volwassenen en ouderen in het tehuis. Veel van hen wonen in het tehuis, anderen bezoeken elke dag het tehuis voor het ontvangen van therapie en voedsel. Het zijn vooral de kinderen die zeer kwetsbaar zijn en daarom is hygiëne erg belangrijk. Op dit project wordt het erg op prijs gesteld dat vrijwilligers eigen initiatief nemen voor het uitvoeren van activiteiten. Er is niet veel personeel beschikbaar en daarom zijn vrijwilligers die ervaring hebben in fysiotherapie, therapeuten en personen die ervaring hebben in het werken met mensen met een handicap erg nodig.


 

Het vrijwilligerswerk:

 

De nonnen, therapeuten en assistenten die in het tehuis “Madre Teresa de Calcuta” werken, ondersteunen en coördineren het werk van de vrijwilligers. De dagen van het vrijwilligerswerk zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en de werktijden zijn in de ochtend van 8.00 tot 11.30 uur en/of in de middag van 15.00 tot 17.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 2 weken. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.

 

Project CUSCO PROTECCIÓN DE ANIMALES

Cusco Protección de Animales (Bescherming van dieren) is het project van Milagros Romero. Haar doel is om zieke straathonden te redden en wanneer ze beter zijn, deze in adoptie te geven. Milagros houdt medische campagnes in de buitenwijken van Cusco en informeert de mensen over hoe ze het beste met een hond om kunnen gaan. Ze accepteert alle hulp die vrijwilligers willen en kunnen geven en er wordt geen donatie in de vorm van geld geaccepteerd. Als vrijwilligers wel een bijdrage willen doen dan wordt het erg op prijs gesteld wanneer men voer, vitaminen en medicijnen voor de honden koopt. In hetzelfde huis heeft de familie van Milagros een bedrijf in typische Peruaanse producten en het is mogelijk om workshops te volgen in het maken hiervan. In de middag kan men oppassen op de kinderen die door werkende alleenstaande moeders naar het huis worden gebracht.


Het vrijwilligerswerk:

-        Hondenopvang; oppassen op de honden, eten geven, hun onderkomen verbeteren, spelen in het bos, honden redden van de straat, de dierenarts bezoeken, deelnemen aan medische campagnes in de buitenwijken van Cusco.

-        Workshops typische Peruaanse producten; de familie Romero maakt zijn eigen typische Peruaanse producten en de alleenstaande moeders uit de wijk werken in het atelier. De vrijwilliger kan leren om zijn/haar eigen producten te maken in de workshops.

-        Oppassen op de kinderen; de alleenstaande moeders die in het atelier werken nemen in de middag hun kinderen mee. De vrijwilliger past op de kinderen, onderneemt activiteiten met hen, onderwijst hen etc. Ook is er een kleine ruimte waar men televisie mag kijken. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 6 en 12 jaar.

Milagros Romero, de eigenaresse van het project, begeleidt de vrijwilligers. De werkzaamheden worden wekelijks door haar gepland. Het vrijwilligerswerk is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en de werktijden zijn van 10.00 tot 13.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 1 week. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis zijn en ook een goede beheersing van het Engels wordt op prijs gesteld. De vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.


Project CUSI MAKY

Cusi Maky is een project dat sociaal en educatieve hulp biedt aan de kinderen en jongeren die uit gezinnen komen met weinig economische middelen in de wijk San Jerónimo en kinderen van familie’s die uit de omringende provincies komen en alleen quechua spreken en/of analfabeten zijn. Het project is een naschoolse programma waar men de zorg van de kinderen op zich neemt en men de kinderen een warme plek biedt waar ze kunnen leren en zich kunnen ontspannen, terwijl hun ouders aan het werk zijn. Ook wordt er op familie niveau gewerkt door middel van bijeenkomsten met de ouders om diverse thema’s te bespreken, zoals huiselijk geweld, leren vanuit liefde, etc.

Het vrijwilligerswerk:

Ondersteuning bij:

De coördinatrices van het project Jennifer en Belhu helpen en coördineren dagelijks de activiteiten van de vrijwilligers. De werktijden zijn van 15.00 tot 18.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 4 weken. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal basis zijn en de vrijwilliger moet meerderjarig (18 jaar) zijn.

 

 

Project CENTRO JUVENIL MARCAVALLE

In dit centrum wonen tussen de 200 en 230 jongeren en de reden dat ze in dit centrum verblijven is dat ze allemaal een misdrijf hebben gepleegd. In dit centrum ontvangen de jongeren psychologische hulp, training op verschillende gebieden en hulp op het moment dat ze het centrum verlaten. De revalidatie bestaat uit 3 programma’s afhankelijk van de tijd dat ze in het centrum moeten verblijven en de mate van het misdrijf dat gepleegd is. In aanvulling op het programma van de revalidatie ontvangen de jongeren onderwijs op voortgezet onderwijs niveau en wanneer ze deze opleiding met succes hebben beëindigd kunnen ze zich aanmelden voor een universitaire opleiding of een technische opleiding met hulp van het personeel in het centrum. Daarnaast ontvangen de jongeren les in timmerwerk, lederwaren (bijvoorbeeld het maken van schoenen), landbouw, computer etc. Een aantal dagen per week ontvangen de jongens bezoek van hun familie/gezin. De leeftijd van de jongeren ligt tussen de 12 en 23 jaar.

Het vrijwilligerswerk:

-        Het ontwikkelen en geven van workshops op het gebied van Engels, muziek, wiskunde etc.

-        Het helpen van de onderwijzers of de psychologe en het organiseren van activiteiten binnen het jeugdcentrum Marcavalle.

De onderwijzers, psychologe en het overige personeel helpen de vrijwilligers volgens het werkprogramma. De werktijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur en in de middag van 15.00 tot 17.00 uur. De minimale periode van het vrijwilligerswerk is 1 maand. Het niveau Spaans van de vrijwilliger moet minimaal gemiddeld zijn, de vrijwilliger moet minimaal 25 jaar zijn en ervaring hebben op het gebied het werken met jongeren.

 


 

Av. Ferrocarril s/n
Urubamba - Cusco - Peru
+51 984 492 092 / +51 993 963 159


info@vrijwilligerswerkperu.com

neuro(drive).pro()